Informacje o działalności

Jestem Rzeczoznawcą Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego zarejestrowanym na liście Ministra Transportu pod numerem RS 001224. Nie każdy kto tytułuje się „rzeczoznawcą” jest zarejestrowany na tej liście. Trzeba spełnić dość wysokie wymagania potwierdzone odpowiednimi dokumentami szkoleń i kwalifikacji (wskazanych w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym Art.79a), ale za to wpis ten potwierdza rzeczywiste kompetencje rzeczoznawcy. Opinie sporządzone przez osobę nie będącą na liście Ministra Transportu (bez numeru RS) nie są przyjmowane przez Urzędy Celne, Urzędy Skarbowe, Wydziały Komunikacji, Konserwatorów Zabytków itd. Lista rzeczoznawców jest opublikowana w Internecie i dostępna na stronach Ministerstwa Transportu.

Jako rzeczoznawca pracuję od prawie 8 lat, w tym w Zespole Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego. Z motoryzacją związany jestem „od urodzenia”. Skończyłem Politechnikę Łódzką na wydziale Budowy Pojazdów oraz wcześniej Technikum Samochodowe.

Posiadam uprawnienia biegłego sądowego przy Sądach Okręgowych w Warszawie i w Radomiu w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego, rekonstrukcji zdarzeń drogowych, od 2 kadencji.

Firma AGABERT wykonuje:

  • wyceny wartości pojazdów, maszyn roboczych, maszyn przemysłowych, rzeczy nietypowych,
  • wyceny do kredytów i leasingu,
  • kosztorysowanie napraw,
  • opisy techniczne w zakresie uszkodzeń, przyczyny uszkodzeń i sposobu powstania uszkodzenia,
  • opisy sądowe,
  • rekonstrukcje zdarzeń drogowych,

wyceny img

Wyceny

Wycena wartości rynkowej wszelkich samochodów, autobusów oraz sprzętu specjalistycznego różnego rodzaju, również w stanie uszkodzonym.

ekspertyzy img

Opinie techniczne

Zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat przeprowadzanych przeze mnie ekspertyz z zakresu ruchu drogowego oraz ekspertyz technicznych.

samochody zabytkowe img

Pojazdy zabytkowe

Każdy może wydać opinię o aucie zabytkowym. Jednak nie każda opinia będzie wiarygodną stroną dla urzędników. Zapraszam po więcej informacji.

pomiary drogowe img

Pomiary drogowe i pasa drogowego

Zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat przeprowadzanych przeze mnie pomiarów drogowych oraz pomiarów pasa drogowego.

zarządzanie terenami zieleni img

Zarządzanie terenami zieleni

Zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat zarządzania terenami zieleni i zarządzanie w zakresie utrzymania ruchu pieszego i kołowego.

pzm logotyp img
pzm logotyp img