Pojazdy zabytkowe

Samochód zabytkowy to taki, który ma co najmniej 75% oryginalności części w tym główne zespoły oraz jest w jakiś sposób wyjątkowy, na przykład wykonany fabrycznie prototyp, jeden z pierwszych lub ostatni z serii, brał udział w ważnym wydarzeniu historycznym lub sportowym na co można przedstawić potwierdzające to dokumenty. Jeżeli jest to zwykły samochód seryjny, to egzemplarz musi mieć skończone 30 lat oraz musi minąć 15 lat od zakończenia produkcji modelu.

Pojazd zabytkowy to taki pojazd, który spełnia kryteria pojazdu zabytkowego lub kolekcjonerskiego (w rozumieniu Art.2 punkt 39 Ustawy z dnia 20.06.1997 roku – Prawo o ruchu drogowym oraz art.6 ust.1 p.2 pp.d Ustawy z dnia 23.07.2003 roku - O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.