Kosztorysy napraw

Kalkulacje napraw wykonuję w systemie AUDATEX. Jest to system uznany w całej Europie przez wszystkie Sądy, Prokuratury, Towarzystwa Ubezpieczeniowe itp.

audatex logo

System posługuję się instrukcją napraw wydaną przez producenta pojazdu i z niej czerpię informacje norm czasowych na robociznę mechaniczną czy lakierowanie. Ceny części pochodzą z ofert producentów lub importerów części. Można przeprowadzić optymalizację kosztu części przy użyciu części zamiennych dostawców innych niż producent pojazdu, ale porównywalnej jakości, posiadających certyfikat potwierdzający tę jakość.

Odszkodowania

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne, wypłacane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, przeważnie nie mają nic wspólnego z poniesioną szkodą. W sposób oczywisty są zaniżane, a towarzysząca korespondencja starannie zagmatwana i niezrozumiała. Większość poszkodowanych nawet nie wie, że została oszukana.

Pomoc w uzyskaniu prawidłowego odszkodowania oferuje wiele firm, z których tylko niektóre wiedzą naprawdę o co w tym wszystkim chodzi. W moim przypadku pomoc w uzyskaniu odszkodowania zaczyna się od spotkania (konsultacji), na którym razem z poszkodowanym sprawdzamy o ile można „powalczyć” i jaka jest szansa wygrania sporu. To poszkodowany podejmuje decyzję czy będzie mu się chciało i czy kwota o jaką ma być spór jest dla niego znacząca czy też nie.

Poniżej znajdziecie Państwo przykładowe pisma do Towarzystw Ubezpieczeniowych w sprawach o odszkodowanie.

Wycena wartości pojazdów

Wycena wartości rynkowej pojazdów, nie tylko samochodów, potrzebna jest do ubezpieczenia AUTO CASCO, do stwierdzenia „szkody całkowitej”, do kredytu, do leasingu, do naliczenia akcyzy czy innych należności podatkowych i w wielu innych przypadkach (np. do podziału majątku przy sprawie rozwodowej).

Sposób sporządzania wyceny samochodu opisany jest w Instrukcji wydanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych i Ruchu Drogowego. Jest to jedyny dokument określający sposób postępowania przy określaniu wartości rynkowej samochodu, również w stanie uszkodzonym po kolizji. Instrukcja jest akceptowana przez wszystkie instytucje takie jak Sądy i Prokuratury. Według tej Instrukcji działa „Komputerowy system wyceny wartości rynkowej pojazdów INFO EKSPERT”. W tym właśnie systemie wykonywane są wyceny.

Wycenę można sporządzić na dowolną datę. Wydająca katalogi firma INFO EKSPERT istnieje od ponad 20 lat.

Doświadczenie i sprawdzona metodyka postępowania pozwala określić wartość rynkową wielu innych urządzeń technicznych. Wycenie podlegają nie tylko pojazdy drogowe. Jako certyfikowany Rzeczoznawca jestem jestem uprawniony do wykonywania tego typu specjalistycznych ekspertyz wyceny i szacowania wartości.