Pomiary drogowe i pasa drogowego

Firma Agabert zajmuje się rownież pomiarami drogowymi i pasa drogowego. W skład zakresu pomiarów wchodzą:

  1. Pomiary natężenia ruchu - ilości poruszających się aut, rozdział jakościowy i gabarytowy pojazdów, określenie średnich prędkości,
  2. Pomiary drogowe w zakresie inwentaryzacji pasa drogowego - jakość wykonania prac drogowych, inwentaryzacja po okresach zimowych.

Zarządzanie terenami zieleni

Poniżej znajdziecie Państwo zakres działań w zakresie zarządzania terenami zieleni i zarządzanie w zakresie utrzymania ruchu pieszego i kołowego:

  1. Utrzymanie zieleni i terenu przyległego,
  2. Utrzymanie czystości w ciągach pieszych - klatki schodowe, pomieszczenia wspólne, chodniki piesze,
  3. Utrzymanie czystości i jezdności na drogach dla ruchu kołowego - ścieżki rowerowe, drogi dojazdowe i wewnętrzne osiedli.