Opinie techniczne

  1. Wyceny wartości pojazdów wykonywane w systemie eksperckim Infoekspert (wartość pojazdu na wskazany dzień, wartość pojazdu w stanie uszkodzonym, uwzględnienie dodatkowego wyposażenia pojazdu, wpływ czynników - liczba właścicieli, wcześniejsze szkody, stan utrzymania itp - na wartość pojazdu).
  2. Wycena maszyn i urządzeń oraz innych pojazdów na podstawie badania rynku wtórnego, pierwotnego oraz możliwości zbycia w stanie przedstawionym.
  3. Wycena kosztów naprawy w systemie eksperckim Audatex (wartość naprawy pojazdu z uwzględnieniem części oryginalnych sygnowanych logotypem producenta pojazdu, zamienników oraz z możliwością zastosowania amortyzacji odpowiednio dla wieku pojazdu).
  4. Opisy techniczne stanu pojazdu, przyczyn powstania usterek i uszkodzeń pojazdu oraz podzespołów.
  5. Opinie z zakresu ruchu drogowego to najczęściej rekonstrukcje zdarzeń drogowych. Opinie takie wykonywane są przeważnie na zlecenie organów procesowych, czyli Sądów, Prokuratur i Policji. Podstawowe pytanie, na które zwykle trzeba odpowiedzieć, to kto się przyczynił do wypadku czy kolizji.

Coraz częściej pojawia się pytanie, czy zgłoszona przez uczestników kolizja w ogóle miała miejsce. Niestety, wiele jest prób wyłudzenia odszkodowania, a to z kolei skutkuje podejrzliwością wobec uczciwych użytkowników dróg. Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie odmawiają wypłaty odszkodowania twierdząc, że do uszkodzeń pojazdu nie mogło dojść w okolicznościach opisanych w zgłoszeniu szkody. Wykazanie, że "naprawdę tak było" często jest bardzo trudne.

audatex logo

System posługuję się instrukcją napraw wydaną przez producenta pojazdu i z niej czerpię informacje norm czasowych na robociznę mechaniczną czy lakierowanie. Ceny części pochodzą z ofert producentów lub importerów części. Można przeprowadzić optymalizację kosztu części przy użyciu części zamiennych dostawców innych niż producent pojazdu, ale porównywalnej jakości, posiadających certyfikat potwierdzający tę jakość.

Wycena wartości pojazdów

Wycena wartości rynkowej pojazdów, nie tylko samochodów, potrzebna jest do ubezpieczenia AUTO CASCO, do stwierdzenia „szkody całkowitej”, do kredytu, do leasingu, do naliczenia akcyzy czy innych należności podatkowych i w wielu innych przypadkach (np. do podziału majątku przy sprawie rozwodowej).

Sposób sporządzania wyceny samochodu opisany jest w Instrukcji wydanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych i Ruchu Drogowego. Jest to jedyny dokument określający sposób postępowania przy określaniu wartości rynkowej samochodu, również w stanie uszkodzonym po kolizji. Instrukcja jest akceptowana przez wszystkie instytucje takie jak Sądy i Prokuratury. Według tej Instrukcji działa „Komputerowy system wyceny wartości rynkowej pojazdów INFO EKSPERT”. W tym właśnie systemie wykonywane są wyceny.

Wycenę można sporządzić na dowolną datę. Wydająca katalogi firma INFO EKSPERT istnieje od ponad 20 lat.

Doświadczenie i sprawdzona metodyka postępowania pozwala określić wartość rynkową wielu innych urządzeń technicznych. Wycenie podlegają nie tylko pojazdy drogowe. Jako certyfikowany Rzeczoznawca jestem jestem uprawniony do wykonywania tego typu specjalistycznych ekspertyz wyceny i szacowania wartości.