Ekspertyzy techniczne

Ekspertyzy techniczne najczęściej dotyczą sporów pomiędzy użytkownikiem, a gwarantem lub zakładem naprawczym. Spór może dotyczyć przyczyny powstania usterki, jakości wykonanej naprawy itp.

Ekspertyza zaczyna się od badania pojazdu lub zespołu, którego ma dotyczyć. Czasami wystarczą badania warsztatowe, czasami trzeba przeprowadzić badania stanowiskowe lub laboratoryjne. Efektem jest opis przyczyny powstania usterki lub awarii, jej skutków, bywa że również kosztu naprawy.

Ruch drogowy

Opinie z zakresu ruchu drogowego to najczęściej rekonstrukcje zdarzeń drogowych. Opinie takie wykonywane są przeważnie na zlecenie organów procesowych, czyli Sądów, Prokuratur i Policji. Podstawowe pytanie, na które zwykle trzeba odpowiedzieć, to kto się przyczynił do wypadku czy kolizji.

Coraz częściej pojawia się pytanie, czy zgłoszona przez uczestników kolizja w ogóle miała miejsce. Niestety, wiele jest prób wyłudzenia odszkodowania, a to z kolei skutkuje podejrzliwością wobec uczciwych użytkowników dróg. Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie odmawiają wypłaty odszkodowania twierdząc, że do uszkodzeń pojazdu nie mogło dojść w okolicznościach opisanych w zgłoszeniu szkody. Wykazanie, że "naprawdę tak było" często jest bardzo trudne.